Διαφάνεια

Λογότυπο Gilead

Η Gilead δεσμεύεται να διατηρεί πλήρη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ως εταιρεία.

Η Gilead δημοσιοποιεί όλες τις παροχές σε επαγγελματίες υγείας και οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών).

Η Gilead δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τα ονόματα των οργανισμών και των έργων που υποστηρίζει και το ποσό των παροχών.

Gilead Sciences Greece EFPIA Report 2022 in Greek

Gilead Sciences Greece EFPIA Methodological Note 2022 in Greek

Gilead Sciences Greece EFPIA Report 2021 in Greek

Gilead Sciences Greece EFPIA Methodological Note 2021 in Greek

Gilead Sciences Greece EFPIA Report 2020

Gilead Sciences Greece EFPIA Methodological Note 2020 in Greek

Δωρεές και Χορηγίες σε Ενώσεις Ασθενών

H Gilead Ελλάδος παρείχε υποστήριξη με την μορφή απεριόριστων εκπαιδευτικών και επιστημονικών χορηγιών και δωρεών στους παρακάτω φορείς. Οι πληροφορίες είναι σωστές κατά τη στιγμή της ανάρτησης τους (Ιούνιος 2023). Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές και θα ενημερώνεται αναλόγως.

Gilead Sciences EFPIA Patient Support Organisation Report 2022 Greece

Gilead Sciences EFPIA Patient Support Organisation Report 2021 Greece

Gilead Sciences EFPIA Patient Support Organisation Report 2020 Greece