Προγράμματα Εταιρικών Χορηγιών και Δωρεών

Με κάθε νέα ανακάλυψη φαρμάκου, η Gilead επιδιώκει να βελτιώσει τη φροντίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου η πρόσβαση στα φάρμακα είναι περιορισμένη ή δεν υπάρχει ακόμη.

Η Gilead αναγνωρίζει ότι οι ασθενείς και οι κοινότητες αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις όσον αφορά στην πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή φροντίδα και γνωρίζουμε ότι τόσο το πάθος για την επιστημονική ανακάλυψη από μόνο του, όσο και η Gilead από μόνη της— δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, μέσω των προγραμμάτων δωρεών, η Gilead υποστηρίζει συλλόγους ασθενών, επαγγελματίες υγείας και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο που εργάζονται ακούραστα στις τοπικές κοινότητες για να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων μέρα με τη μέρα.

Η Gilead υποστηρίζει οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους θεραπευτικούς τομείς στους οποίους εστιάζουμε, με στόχο τη συνεργασία για την προώθηση των στόχων και της αποστολής μας: να βελτιώσουμε την πρόσβαση αλλά και να εξαλείψουμε τους περιορισμούς στην υγειονομική περίθαλψη που αντιμετωπίζουν οι υπο-εξυπηρετούμενοι πληθυσμοί και να προάγουμε την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και των μελών της κοινότητας.


Παροχή πρόσβασης

Η Gilead πιστεύει ότι τα φάρμακα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους που τα χρειάζονται, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή τους πόρους που διαθέτουν. Οι πολιτικοί, κοινωνικοί και γεωγραφικοί φραγμοί εμποδίζουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή φροντίδα. Συνεργαζόμαστε με εταίρους και αποδέκτες δωρεών για να συμβάλουμε ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια.


Μείωση των ανισοτήτων

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ίδια υγειονομική περίθαλψη, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους. Στην Gilead, χρηματοδοτούμε έργα που υποστηρίζουν υπο-εξυπηρετούμενες κοινότητες που αντιμετώπισαν συστηματικά μεγαλύτερα κοινωνικά ή οικονομικά εμπόδια στην υγεία.


Προάγοντας την Ιατρική Εκπαίδευση

Η Gilead αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την αποτελεσματική πρόληψη ασθενειών και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση τους. Η Gilead βοηθά κοινωφελείς οργανισμούς υποστηρίζοντας προγράμματα ευαισθητοποίησης για τα διάφορα νοσήματα και επεκτείνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας.


Στήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων

Με περισσότερους από 18.000 υπαλλήλους που εργάζονται σε πάνω από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, η Gilead κατανοεί πόσο σημαντικό είναι για ανθρώπους κάθε προέλευσης να ζουν σε κοινότητες με παλμό και ενέργεια. Η Gilead χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που προάγουν την ευημερία και τη βελτίωση στις γειτονιές και τις πόλεις στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε.