Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Gilead δραστηριοποιείται σε πολλές κοινότητες ανά τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι η επίδρασή μας πρέπει να είναι θετική, να προσθέτει αξία και να είναι βιώσιμη. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε προσπάθειες που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής και μειώνουν την κατανάλωση φυσικών πόρων. Επιδιώκουμε να αυξήσουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις προσπάθειες ανακύκλωσης, να μειώσουμε την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου (GHG) και να βελτιώσουμε τις πρακτικές στο πεδίο της χημείας. Η βιωσιμότητα είναι στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο σε συνεργασία με ανθρώπους, συνεργάτες και κοινότητες παγκοσμίως.

Για να εκπληρώσουμε τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη, η Gilead συντάχθηκε με τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στην προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πραγματική απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παγκοσμίως. Η Gilead έχει δεσμευτεί να μετριάσει τον αντίκτυπό της δραστηριότητάς της, κάνοντας αυτό που της αναλογεί για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών της, μέσω της εξοικονόμησης πόρων και της πρόληψης της ρύπανσης. Αυτό περιλαμβάνει τον Επιστημονικό μας Στόχο για μείωση των εκπομπών GHG απόλυτου εύρους 1 και 2 κατά 46% έως το 2030 από το έτος έναρξης 2019, καθώς και για μείωση των εκπομπών GHG απόλυτου εύρους 3 κατά 15% στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα της Gilead Sciences Ελλάδος και καθημερινή της επιδίωξη.

Κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές ρύπων

Στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής μας στρατηγικής έχει τεθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% έως το 2025, σε σύγκριση με το 2016 που αποτελεί το έτος έναρξης.

Ισοσκελίσαμε το αποτύπωμα άνθρακα όλων των αεροπορικών ταξιδιών των εργαζομένων μας μέσω της ενίσχυσης δράσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων. Επιπλέον, για τους 50 με 60 τόνους που παράγονται κάθε χρόνο από τη συμμετοχή μας σε τοπικά συνέδρια, από προωθητικά υλικά, μεταφορές και διαμονές προσωπικού και πελατών, προχωρήσαμε επίσης στον ισοσκελισμό του αποτυπώματος άνθρακα μέσα από στοχευμένες δράσεις. Ομαδοποιούμε επίσης τις παραγγελίες και τις αποστολές στους πελάτες του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε δραστικά τη χρήση μέσων μεταφοράς.

Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση

Παρέχουμε ψηφιακές λύσεις μειώνοντας σημαντικά τη χρήση χαρτιού.

Ομαδοποιήσαμε τις αποστολές των τιμολογίων μας μειώνοντας τη χρήση υπηρεσιών courier, τη χρήση επιστολόχαρτων και φακέλων και τη χρήση φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

Στις επαφές μας με πελάτες προχωρήσαμε στη χρήση ψηφιακών προωθητικών υλικών (e-details) με τη χρήση tablets περιορίζοντας στο ελάχιστο την κατανάλωση χαρτιού.

Για τα λίγα έντυπα μέσα που δημιουργούμε, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ανακυκλωμένο χαρτί ή πιστοποιημένο από το Forest Stewardship Council (FSC).

Μάθετε περισσότερα για το όραμα και την αποστολή μας.