Επικοινωνήστε μαζί μας

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη 4, Παλαιό Φάληρο 175 64
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 004304401000
Τηλέφωνο: +30 210 89 30 100

Για ιατρικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο 
[email protected]  ή να καλέσετε στο +30 210 8930100

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών

Υπεύθυνη για τη συλλογή ΑΕ:
Gilead Sciences, Inc.
Pharmacovigilance & Epidemiology
333 Lakeside Dr.
Foster City, CA 94404
USA
Τηλ: +1 866 633 4474
Email: [email protected]

Για την Κύπρο στο τηλέφωνο: +357 24 6561165
email:[email protected]

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά την κυκλοφορία του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος:  www.eof.gr
     www.kitrinikarta.gr

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία Τηλ: +357 22608607
Φαξ: + 357 22608669
Ιστότοπος:  www.moh.gov.cy/phs