Όροι Χρήσης

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν και ισχύουν για τη χρήση ή/και την εξάρτησή σας από τον ιστότοπο της Gilead Sciences www.gilead.gr που χρηματοδοτείται και διατηρείται από την Gilead Sciences Ltd ("Gilead").

Η πρόσβαση και/ή η χρήση αυτού του ιστότοπου της Gilead υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και σε όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά και/ή κανονισμούς.

Η Gilead μπορεί να αναθεωρεί αυτούς τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, ενημερώνοντας αυτήν τη σελίδα.

Η πρόσβασή σας ή η χρήση αυτού του ιστότοπου υποδηλώνει την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και τη δήλωση ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.

Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης

Η GILEAD ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ GILEAD ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ GILEAD ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας στο βαθμό που η ίδια δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί ως θέμα νόμου, συμπεριλαμβανομένης (σε τέτοιο βαθμό) ευθύνης για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ή απάτη μας ή δόλια ψευδή δήλωση.

Η Gilead θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο της Gilead, αλλά όλες οι πληροφορίες παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η Gilead δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο της Gilead και αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, όρους ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης στον μέγιστο βαθμό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που μπορεί να ισχύει για τον Ιστότοπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν.

Επιπλέον, οποιεσδήποτε πληροφορίες παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο της Gilead από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ενδέχεται να είναι ακριβείς μόνο από την ημερομηνία αυτή και η Gilead αποποιείται κάθε ευθύνης να ενημερώσει αυτές τις πληροφορίες. Η Gilead δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια που βασίζεται στις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο της Gilead και όλοι οι χρήστες αυτού του ιστότοπου Gilead συμφωνούν ότι όλη η πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου Gilead και οποιουδήποτε περιεχομένου που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο της Gilead , είναι με ευθύνη του χρήστη.

Ούτε η Gilead ούτε οποιοσδήποτε από τους αντιπροσώπους ή τις θυγατρικές της φέρει ευθύνη για άμεσες, τυχαίες, επακόλουθες, έμμεσες ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβαση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου της Gilead, τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στο τον ιστότοπο ή τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε τέτοιο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου της Gilead.

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταδίδετε στη Gilead μέσω αυτού του ιστότοπου της Gilead ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διαδικτύου μεταδίδεται από εσάς σε μη εμπιστευτική βάση. Η Gilead δεν υπόσχεται, ρητή ή σιωπηρή, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τέτοια επικοινωνία ή υλικό για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της δημοσίευσης, της μετάδοσης και της ανάρτησης.

Πληροφορίες Υγείας

Αυτός ο ιστότοπος της Gilead δεν παρέχει και δεν προορίζεται να παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε παρέχει οδηγίες για την κατάλληλη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που παράγεται ή παρέχεται από τη Gilead, τις θυγατρικές της, τις σχετικές εταιρείες ή τους δικαιοπάροχους ή τους συνεργάτες της σε κοινοπραξία.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο της Gilead δεν πρέπει να ερμηνεύονται ή να ερμηνεύονται με οποιονδήποτε τρόπο ως αντικατάσταση ή υποκατάσταση ιατρικών συμβουλών που παρέχονται από γιατρό ή πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Είναι σημαντικό να συζητήσετε τις επιλογές θεραπείας και τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε με το γιατρό ή τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Νέα & Δελτία Τύπου

Αυτός ο ιστότοπος της Gilead μπορεί να περιέχει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βίντεο, περιλήψεων, δημοσιεύσεων, αναρτήσεων, ειδήσεων ή/και δελτίων τύπου), το περιεχόμενο των οποίων είναι ακριβές ή επίκαιρο μόνο από την ημερομηνία της συγκεκριμένης πληροφορίας, βίντεο, περίληψης, δημοσίευση, δημοσίευση, ειδήσεις ή/και δελτίο τύπου ή δημοσίευση.

Πνευματική Ιδιοκτησία: Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Η επωνυμία και το λογότυπο της εταιρείας Gilead και όλα τα ονόματα προϊόντων, ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζονται ή όχι με μεγάλα γράμματα ή με σύμβολο εμπορικού σήματος, είναι εμπορικά σήματα της Gilead, των θυγατρικών της, των σχετικών εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων ή των εταίρων της σε κοινοπραξία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά . Απαγορεύεται η χρήση, η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή η αναδιανομή αυτών των εμπορικών σημάτων, χωρίς τη γραπτή άδεια της Gilead.

Ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου της Gilead, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εικόνων ή κειμένου, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία σας με αυτούς τους Όρους Χρήσης, η Gilead σας παραχωρεί μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης αυτού του ιστότοπου της Gilead. Μπορείτε να κατεβάσετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο της Gilead μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση και αυτός ο ιστότοπος της Gilead δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διανεμηθεί, να ληφθεί, να τροποποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί, να αναδημοσιευτεί ή να εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Gilead . Η πολιτική της Gilead είναι να επιβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η χρήση ή η κακή χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου υλικού, εκτός από όσα επιτρέπεται στο παρόν, απαγορεύεται ρητά και μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, τους κανονισμούς και καταστατικά επικοινωνίας και άλλους νόμους, καταστατικά ή/και κανονισμούς.

Ιστότοποι τρίτων

Οι ιστότοποι της Gilead ενδέχεται να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους που διατηρούνται ή ελέγχονται από άλλους. Η Gilead δεν φέρει ευθύνη και δεν ελέγχει, εγκρίνει, εξετάζει ή εγκρίνει τακτικά το περιεχόμενο ή τη χρήση οποιουδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να προσφέρονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Η πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους γίνεται με δική τους ευθύνη των χρηστών.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ
Εθν. Μακαρίου & Μωραϊτίνη 4
Π.Φάληρο, 175 61, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 89 30 100
Φαξ: +30 210 96 18 260
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]