Φαρμακευτικά Σκευάσματα

Η Gilead δεσμεύεται να εξελίσσει τη φροντίδα των ασθενών σε όλο τον κόσμο προωθώντας καινοτόμες θεραπείες σε τομείς που υπάρχουν σημαντικά θεραπευτικά κενά. Αυτό το κάνουμε μέσω έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς εταίρους.

AMBISOME® liposomal

AMPHOTERICIN B ΕΓΚΕΚΥΣΤΩΜΕΝΗ ΣΕ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ 50 MG

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

DESCOVY® 200/10 mg

EMTRICITABINE 200 MG/ TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE 10 MG

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Πληροφορίες για Επαγγελματίες της Υγείας

DESCOVY® 200/25mg

EMTRICITABINE 200 MG/ TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE 25 MG

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Πληροφορίες για Επαγγελματίες της Υγείας

STRIBILD®

COBICISTATE / ELVITEGRAVIR / EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AS FUMARATE

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Πληροφορίες για Επαγγελματίες της Υγείας