Υποβάλετε αίτηση επιχορήγησης

Πως να υποβάλετε αίτηση επιχορήγησης

Βεβαιωθείτε ότι το έργο σας είναι κατάλληλο

Πριν υποβάλετε αίτηση, ελέγξτε προσεκτικά τους Έγγραφο Συχνών Ερωτήσεων της και τύπους επιχορηγήσεων και τους οργανισμούς που υποστηρίζουμε.


Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έγκυρη νομική μορφή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Απαιτείται να είστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός για να τεθείτε σε διαδικασία αξιολόγησης για χρηματοδότηση. Απαιτείται υποβολή σχετικών αποδεικτικών στο στάδιο της εγγραφής πριν από την υποβολή αίτησης.


Δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Θα υποβάλετε την αίτησή σας για επιχορήγηση μέσω του ασφαλούς διαδικτυακού μας συστήματος. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή να συνδεθείτε, μετακινηθείτε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.


Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση

Θα σας ζητηθεί να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες στην ηλεκτρονική αίτηση. Μπορείτε πάντα να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας και να επιστρέψετε αργότερα εάν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο.


  • Ημερομηνίες και τόποι διεξαγωγής των εκδηλώσεων του έργου (λάβετε υπόψη ότι η επιχορήγηση δεν παρέχεται για περισσότερο από ένα έτος τη φορά).
  • Το πρόγραμμα της τελικής εκδήλωσης (παρακαλώ μην συμπεριλάβετε τα ονόματα ή τις επαγγελματικές σχέσεις/ιδιότητες των ομιλητών που παρουσιάζουν).
  • Στενευμένο κοινό και πλάνο δημοσιότητας.
  • Λεπτομερής προϋπολογισμός έργου, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαια που ζητήθηκαν από τη Gilead, καθώς και των συνολικών εκτιμώμενων εξόδων του έργου.
  • Αριθμός προσφερόμενων μορίων για την ιατρική εκπαίδευση και πληροφορίες για τον φορέα διαπίστευσης (όπου υπάρχουν).

Ελέγξτε και οριστικοποιήστε την αίτησή σας

Ελέγξτε προσεκτικά την αίτησή σας πριν την υποβάλετε, καθώς δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές μετά την υποβολή. Θα σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης αφού λάβουμε την αίτησή σας.


Επικοινωνήστε μαζί μας

[email protected]